Vitaminler, insan vücudunda temel yaşamsal faaliyetlerin saplanabilmesi için ihtiyaç duyulan maddelerdir. Vitaminlerin bir kısmı vücutta üretildiği gibi diğer kısmı doğadaki yiyeceklerle vücuda alınması gereklidir. Vitaminler işlevleri yerine getirebilmek için yeteri kadar vücuda alınmadığında yetersizlikleri ortaya çıkabilir.